"e-Świętokrzyskie" - budowa sieci światłowodowych

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu aktywnego

21 marca br. w Urzędzie  Miasta nastąpi podpisanie umowy na dostawę sprzętu aktywnego sieci w ramach projektu „e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce". Powyższa umowa przewiduje dostawę i instalację urządzeń i oprogramowania tj.: routerów, urządzeń bezpieczeństwa sieci typu Firewall, telefonii IP, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą sieci, infrastruktury serwerowej typu BLADE wraz z macierzą dyskową, a także punktów dostępowych do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi oraz przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu.
Podpisanie umowy jest wynikiem przetargu, który wygrała firma WASKO, a wartość zamówienia to kwota 10 922 769 PLN.

Projekt „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”  współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wynosi 20 mln PLN, co stanowi 73,73%.
Sieć światłowodowa przebiega przez całe miasto, a w większych osiedlach w jednostkach miejskich znajduje się 7 węzłów rdzeniowych, długość sieci to 79 kilometrów.

Celem głównym projektu jest rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz innych jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny Internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych.

Podłączamy do sieci 143 instytucje  w tym:

 • 120 instytucji Urzędu Miasta
 • 15 jednostek Urzędu Marszałkowskiego
 • 8 jednostek Policji

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie stworzenie lokalnej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze miasta.

Wśród celów szczegółowych projektu należy wymienić:

 • obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych instytucji publicznych,
 • poprawa jakości użytkowanych usług telekomunikacyjnych,
 • zapewnienie minimalnej przepustowości portu użytkownika końcowego na poziomie minimum 60Mbps,
 • wyrównanie dysproporcji przestrzennych w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej poprzez budowę 79 km sieci światłowodowej na obszarze miasta Kielce.
 • utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu dla turystów oraz mieszkańców Kielc w formie 20 hot spotów.

Projekt wpłynie pozytywnie na:

 • rozwój e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa,
 • szerszą promocję miasta i regionu,
 • szerszy dostęp do zasobów współczesnej wiedzy i centrów innowacji co może stać się ważnym czynnikiem dla rozwoju społecznego obywateli.

Prezentowany projekt wpisuje się w realizację Osi priorytetowej 2. w Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Celem głównym operacji jest wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, upowszechnianie wykorzystywania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród celów szczegółowych operacji, z którymi projekt jest zgodny należy wymienić:

 • rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej obok już wymienionych ma na celu upowszechnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu oraz umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (w tym: VOIP, Wideokonferencje oraz komunikatory internetowe umożliwiające  dla mieszkańcom  bezpośredni kontakt z konkretnym urzędnikiem,
 • wdrażanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo i zapobiegających zagrożeniom w tym: monitoring, sterowanie sygnalizacją świetlną (inżynieria ruchu drogowego) itp..

Zdjęcia z podpisania umowy

[ Wróć ] 

Wyszukiwarka


Informacje o plikach cookie

W serwisie e-swietokrzyskie.kielce.eu wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Czytaj więcej...